ST FOG

Menghasilkan kabut tebal dengan output yang tinggi untuk mengendalikan serangga terbang seperti nyamuk, lalat rumah, lalat pasir, dan lalat hitam.